S'obre Temporada de Llicències 2019

24/12/2018
Federació

S'obre Temporada de Llicències 2019

Els clubs afiliats podran iniciar el procés de tramitació de Llicències a partir del dimecres 19 de desembre. Per tal que el programa li permeti tramitar les llicències, primer hauran de fer el pagament de la quota de Club 2018.
 
Per facilitar la tramitació s'ha editat un Manual Aplicació Llicències on-line que podeu trobar a l'apartat Documentació/Llicències de la pàgina web federativa enllaç:
https://www.ciclisme.cat/contingut/llicencies-assegurances
 
Al mateix apartat o enllaç, hi podeu trobar tota la informació relativa a la Normativa de Llicències-Tramitació, Documentació, Tipus i Preus, Forma de pagament, Protocol Certificat mèdic, assegurances i el llistat de centres mèdics per la revisió del certificat d'aptitud esportiva.
 
La FCC disposarà els mitjans personals i tècnics per lliurar les llicències com més aviat millor. Les Delegacions estan a la vostra disposició per atendre-us en la tramitació i en la distribució de les llicències.
Les noves llicències seran efectives a partir del dia 1 de gener de 2019.
  
Insistir a tots els practicants de ciclisme, la importància de tenir coberta qualsevol contingència, sigui per necessitat d'assistència mèdica o per responsabilitat civil. Els danys que un ciclista pot ocasionar a tercers poden suposar una demanda important per l'implicat i poden repercutir en els directius del club a qui representa.
 
En el 2019 les pòlisses seran les següents:

  • La Companyia Allianz cobrirà els accidents  i la RC dels federats fins a 16 anys.
  • La Companyia Allianz cobrirà els accidents als federats majors de 16 anys.
  • La Companyia Catalana Occidente cobrirà la RC dels federats majors de 16 anys.

 Us recordem la importància de seguir el protocol d'actuació en cada cas, accident i responsabilitat civil.
 
IMPORTANT:

  • La cobertura d'assegurances  per les llicències del 2018 és vàlida fins al 31 de desembre i sense pròrroga.
  • Per al 2019, el programa tindrà com a camps obligatoris el mail o adreça electrònica i el telèfon del federat.
  • Per a tots els federats de competició (des de Cadets a Màster-60), serà obligatori adjuntar Certificat d'aptitud esportiva (vigència és per 2 anys naturals), en el cas que no s'hagi fet durant 2018.
  • Sense aquests camps degudament omplerts, l'aplicació no deixarà continuar amb la tramitació de la llicència.
  • Els tècnics esportius hauran d'adjuntar el document de titulació corresponent o el Registre Oficial de Professionals de l'Esport (ROPEC) per tal de tramitar la llicència del Tècnic.

Taxes Llicència Federativa